29/7/11

174 - Creus de terme

Aquesta crues en memòria de la Santa Missió de 1950, situada en un tombant del camí anomenat Costa de Garrots, que condueix als Omells de Na Gaia, fou col·locada una creu de ciment armat, prop de la tosca creu commemorativa de la mort d'un religios, a cops de garrot, ocorreguda l'any 1835. L'instrument de martiri donà nom al camí esmentat. Aquest senzill monument fou destruït l'any 1936, pero encara resten fragments de la peanya.

Font: Vallbona Guia Espiritual i Artística, Josep Joan Piquer i Jover, Vallbona de les Monges 1993.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada