15/10/12

257 - SANT HIPÒLIT


GOIGS EN LLOANÇA / DEL / GLORIOS MARTIR SANT HIPOLIT / EXCELS PATRÓ DEL GREMI DE CANTIERERS DE LA VILA DE VERDÚ

Gravat, ornamentació amb dues canteres, text a tres columnes - s. corandell - orla - Dintre orla: Text antic, revistat i adaptar per R. Vives i Sabaté. Xilografia del Sant, antiga i anònima. Any 1978. Al revers ressenya històrica sobre els cantirers de Verdú, escrita per Ramon Boleda.

Aquesta edició està patrocinada per l'Artesania Casa Fèlix de Verdú / Carrer Sant Miquel, 33.
R.Vives i Sabaté imprimí a la Rbla. José Antonio 18, de Vilanova i la Geltrú. Justificació: 3 exemplars en pergamí pintats signats i numerats. 3 exemplars en cartolina blanca de fil, pintats, signats i numerats. 100 exemplars en paper "Castell" signats i numerats. 100 exemplars amb l'orla de color i numerats. 800 exemplars de caràcter popular. Dipòsit legal B 31163 - 1978. En la col·lecció de l'impressor, aquests porten el número 1007.22x32 - 20x30.

Puix amb vostre sants favors
sempre ens sou bon advocat:
Hipòlit, màrtir sagrat,
escolteu nostres clamors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada