18/10/12

261 - LES EDICIONS DELS GOIGS DE MN. JACINT VERDAGUER


La base d'aquest estudi és una conferencia que amb el mateix títol l'autor va donar a Vil-la Joana de Vallvidrera el 30 de novembre de l'any Verdaguerià 2002.

Els goigs que escrigué Verdaguer  -sense ser tots ells grans fites de la seva obra lírida- mai deceben, son unes dignes i airoses cançons basades en la biografia, la història i les tradicions.

En relació als gogis escritis per Verdaguer i que poguem incloure dins del context geogràfic de "Els goigs de la Ruta del Cister" sols hem trobat els de Sant Pere Claver de Verdú.

Puix lo cel vos ha enviat
com un altre Xavier:
Gloriós Pere Claver
dau-nos vostra Caritat.

Foren escrit el 1888 amb motiu de la canonització del sant de Verdú, i el mateix any els publicà La Veu de Montserrat.
Inclosos al volum Pàtria el mateix 1888, i a Càntics el 1889.
Sembla que les primeres edicions, concretament la segona, la imprimí La Hormiga de Oro.
Després segueix la de l'Estampa de St. Josep de Manresa. I les tres de la impremta Saladrigues de Bellpuig.
El 1954 n'imprimeix una altra edició la impremta Cors de Manresa i el 1956 la Camps Calmet de Tàrrega.
El 1970 els imprimeix Gràfiques Vinyals, i el 1974. R. Vives i Sabaté en feia una de les seves edicions tan característiques que repetirà en anys successius.
Eren inclosos a la Col·lecció Vil.la Joana amb el núm. 11 l'any 1977. I amb el núm. 9 a Goigs i Cobles de Mn. J. Verdaguer, de Vallvidrera, el 1987.
I, per acabar, el 1988 dels tòrculs de cal Guinart, amb motiu del Centenari de la Canonització, n'eixí una bella edició il.lustrada pel pulcre i recordat artista Josep Ma. Nuet.

Font: Roig Montserrat, Joan del llibre "Les edicions dels Goigs de Mn. Jacint Verdaguer" pàgina 68.

Edita: Gogistes Tarragonins, núm. 773 - Llibres núm. 14
Originals: Arxiu Mn. Joan Roig i Montserrat
Boix portada: P. Oriol M. Diví O.S.B.
Impressió: Impremta Virgili TarragonaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada