16/3/13

312 - SANTA COLOMAGOIGS EN ALABANSA / DE LA / GLORIOSA SANTA COLOMA VERGE Y MARTIR / QUE ES VENERA EN LA VILA DE SANTA COLOMA DE QUERALT

Dibuix. Orla. Text a tres columnes, lletra anònima. Música anònima. Peu d’impremta: Edició commemorativa de l’Exposició que l’impressor va fer de sos goigs a la Biblioteca de la Sucursal de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, a Santa Coloma de Queralt, durant els dies 6, 7 i 8 de setembre de 1970. El text d’aquests goigs és còpia fidel d’una edició estampada per J. Solé de Cervera durant l’any 1850. L’original pertany a la col·lecció d’En Josep Camins de Santa Coloma de Queralt. Xilografies antigues anònimes. Any del Senyor de 1970. Edició facsímil 1989. Dip. legal T-1.251-89 – Imp. Requesens, S.C.P. Montblanc. Mides 21,5X32,3 - 20X29,50

Siáu sempre protectora
Y patrona:
Del que vostre favors canta
Coloma verge molta santa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada